Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA FREDSBERGS PRÄSTBOL 3:1 - husnr 1, FREDSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fredsbergs kyrka, ext, negnr 04-296-04.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FREDSBERGS KYRKA (akt.)

1814 - 1814

1814 - 1814

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Fredsberg
Fredsberg-Bäcks församling
Skara stift
Fredsberg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

FREDSBERGS KYRKA - Kyrkan består av ett brett, rektangulärt långhus, smalare torn med sluten lanternin i väster, fullbrett och rakt avslutat kor i öster och sakristia i nordöst.
FASAD - Fasaderna är vitputsade. Den jämna sockeln är täckt av grå spritputs, troligen cement. På sockelns språng ligger kopparplåt. Överst på tornets östra fasad finns inskriptionen "1814" i järnband. Under sydfasadens takfot, över sydportalen, är en inmurad, rundbågig kalksten i en nisch och med solbänk av kalksten. Stenen har inhuggen inskription i guld: "Fredsbergs kyrka var före 1312 tillbygd år 1702 ombyggdes år MDCCCXIV då Konung Karl XIII regerade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Huv
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 04
Interiör

Inventeringsår 2005

FREDSBERGS KYRKA - Kyrkan består av ett rektangulärt, långt och brett långhus, ett fullbrett och lika högt kor, sakristia norr om koret och vape

Läs mer i eget fönster