Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE BILLINGEHUS 2 - husnr 1, SANKT LUKAS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankt Lukas kyrka ext negnr 02-165-23.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT LUKAS KYRKA (akt.)

1970 - 1970

1970 - Okänt

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Skövde
Skövde församling
Skara stift
Arne Sandbergs väg 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

SANKT LUKAS KYRKA - Sankt Lukas kyrka uppfördes 1970 efter ritningar av Hans-Erland Heinman. Den sedan byggnadstiden bevarade, enhetliga exteriören har stort symbolvärde. Kyrkan är byggd i form av en spiralvriden snäcka, där snäckans ytterända i väster utgör torn. Tornet är rektangulärt med gavlarna vända mot norr och söder. Portalen är belägen öster om tornet med dörren mot norr. Marken sluttar mot öster, varför sockeln av betong minskar successivt. Östra partiet saknar sockel.
FASAD - Den rundade fasaden består av vitt fasadtegel och sockeln i västra delen av betong.
PORT - Kyrkan har ingång närmast tornet i nordvästra delen. Dörren..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

  • Betong

Inventeringsår 1995

  • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

  • Tegel - Fasadtegel

Inventeringsår 1995

  • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

  • Plantak

Inventeringsår 1995

  • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

  • Plåt - Järn
Våningar

Inventeringsår 2002

  • 01
Interiör

Inventeringsår 2002

SANKT LUKAS KYRKA - Kyrkan består av ett runt kyrkorum med vapenhus i väster och sakristia i söder. Koret är placerat i öster. Från sakristian led

Läs mer i eget fönster