Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING KEDUM 6:1 - husnr 1, NORRA KEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norra Kedums kyrka, negnr 03-141-20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA KEDUMS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Norra Kedum
Örslösa församling
Skara stift
Norra Kedum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

NORRA KEDUMS KYRKA - Norra Kedums kyrka består av ett litet långhus med fullbrett, rakt avslutat kor i öster, något smalare torn i väster samt sakristia norr om koret. Kyrkan uppfördes under tidig medeltid , men ombyggdes på 1600-talet. Exteriören präglas av olika tiders förändringar.
FASAD - Kyrkan är murad av gråsten, förutom tornet som är av tegel. Fasaden är slätputsad och vitmålad. Korets gavelröste i öster är klätt med skiffer. På östfasadens putsade del står "1687 JRS" i järnsmide. (Jöran Rutensköld) I tornets västfasad står, över portalen, "1930" i järnsmide. Under kyrkans takfot är en grå, profilerad takgesims. Den murade,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Råsten
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Slät
 • Sten - Skiffer

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
 • 03