Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAGFORS GUSTAVASKOGEN 2:2 - husnr 1, GUSTAV ADOLFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 426,17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUSTAV ADOLFS KYRKA (akt.)

1781 - 1781

1781 - 1781

1781 - 1781

Värmland
Hagfors
Värmland
Gustav Adolf
Hagfors-Gustav Adolfs församling
Karlstads stift
Gustav Adolf 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkan uppfördes 1781 i timmer med ett traditionellt långhus med mindre korsarmar i söder och norr, tresidigt avslutat korparti i öster samt en fristående klockstapel öster om koret. Taket utgörs av ett valmat sadeltak som är spånklätt. Kyrkan har ingångar i väster och söder. Exteriört har kyrkan bibehållit sin ursprungliga karaktär, men brädfodrades och rödfärgades vid en renovering 1841.
Kyrkans sockel har olika utseenden på olika fasader. Den västra delen består av granithuggna block medan den östra med natursten som även fogats och delvis putsats. Fasaderna är klädda med falurödfärgad locklistpanel. Locklisten är med två spårade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Trä - Liggtimmer, fyrkantsvirke med utknut

Inventeringsår 1995

 • Trä - Liggtimmer
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Träpanel, locklistpanel
 • Trä - Träpanel, stående

Inventeringsår 1995

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2004

 • Röd - slamfärg
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Trappa
 • Korsarm
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Korsarm
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2004

KYRKORUMMET är korsformat med förhöjt, tresidigt avslutat korparti i öster med en originell utsvängd altarvägg och bakomliggande sakristia. Kyrkor

Läs mer i eget fönster