Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EDA JÄRNSKOGS KYRKA 1:1 - husnr 1, JÄRNSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 242:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRNSKOGS KYRKA (akt.)

1695 - 1699

1695 - 1699

Värmland
Eda
Värmland
Järnskog
Järnskog-Skillingmarks församling
Karlstads stift
Järnskogs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

Kyrkobyggnaden har ett rektangulärt långhus med spritputsade murar och tresidigt avslutat kor i öster. Ingång i väster genom västtorn som är försett med en nyklassicistisk överbyggnad av trä i två våningar. Långhuset är täckt av ett brant, valmat sadeltak med diagonallagt skiffer från Glava. De vita murarna bryts upp av rundbågade fönster. Sakristia i öster med sadeltak.

Kyrkan vilar på en gråmålad sockel. På varje långsida finns två fönster samt två i de snedställda korväggarna. Fönsterkarmarna är grönmålade medan bågarna är vita. Fönsterbleck av koppar. Hängrännor och stuprör också av koppar. Vitmålad takfot av trä. Tornets dubbelport,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Västtorn
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kors - På kula
 • Kor - Polygonalt korutsprång

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2003

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv. De putsade väggarna är avfärgade i en gröngrå nyans och golvet är lagt med lack

Läs mer i eget fönster