Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVALÖV KONGA 19:1 - husnr 1, KONGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1642-1.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KONGA KYRKA (akt.), KONGA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Svalöv
Skåne
Konga
Kågeröd-Röstånga församling
Lunds stift
Konga 1272

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2015

Kyrkobyggnaden består av ett långhus, ett lägre och smalare kor med absid, ett f.d. vapenhus i söder som numera rymmer sakristia och toalett, och ett torn i väster, som rider på långhusets västgavel. Under vapenhuset finns en teknikkällare.

Kyrkan är troligen grundlagd på en kallmur av gråsten. Murverket är i sina romanska delar uppbyggt som skalmurar av väl vald gråsten i jämn skiftgång med sandsten i hörnkedjor och omfattningar. Långhusets västförlängning är byggd på liknande sätt men med tunnare murar och oregelbundna stenskift. Dess västra gavel är murad av rött tegel i renässansförband. I mötet mellan de romanska delarna och förlängningen..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2015

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten
 • Murverk - Tegel, munkförband

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2015

 • Puts - Sprit
 • Puts - Kalkcementputs

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2015

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2015

 • Tälttak
 • Hjälmtak
 • Sadeltak - Med dubbla fall

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
 • Hjälmtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2015

 • Plåt
 • Plåt - Skivtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2015

 • Kyrkodel
 • Absid
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2015

Från västporten kommer man in till kyrkans nuvarande vapenhus i tornets bottenvåning. Ett vindfång bildas i yttermuren genom att en invändig, gråm

Läs mer i eget fönster