Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HJÄLLBO 32:1 - husnr 1, HAMMARKULLENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 32 03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMMARKULLENS KYRKA (akt.)

1972 - 1972

1972 - 1972

1972 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Angered
Angereds församling
Göteborgs stift
Hammarkullegatan 7

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

KYRKAN har en traditionell öst- västlig orientering. KYRKANS höga branta och mörka tak höjer sig över den låga församlingsbyggnaden, som är uppförd i en våning utan synligt tak (flackt plåttäckt sadeltak). De två byggnadskropparna är sammanbyggda runt en atriumgård. Kyrkans fasader är låga (ca 1,3 meter) och gjutna i betong. På långsidan åt söder finns i vardera änden rektangulära glasade dörrpartier inramade av en kraftigt utskjutande omfattning av betong som bryter igenom takfoten. Kyrkans höga gavlar är klädda med rödmålad lockpanel liksom församlingshemmets fasader. Församlingshemmets fasader är försedda med vita smala enluftsfönster,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

  • Betong

Inventeringsår 1995

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

  • Trä - Träpanel
  • Betong - Slät

Inventeringsår 1995

  • Ej utrett
Takform

Inventeringsår 2006

  • Sadeltak

Inventeringsår 1995

  • Sadeltak
Interiör

Inventeringsår 2006

KYRKORUMMET är rektangulärt med en öst - västlig orientering med altaret i öster, utan särskild markering av koret. Det branta och höga taket domi

Läs mer i eget fönster