Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, TVILLINGARNA 1 SANKTA GERTRUDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

K4947:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKTA GERTRUDS KAPELL (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

TVILLINGARNA 1

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

S:TA GERTRUDS KYRKA ligger i området Hammerö i södra delen av Kungsbacka tätort. Kyrkotomten utgörs av en gräsmatta med ett lågt trästaket åt norr.

Kyrkan uppfördes som församlingshem 1987 efter ritningar av arkitekten Hans Rydbeck och byggdes av Onsalavillan. Kyrkan invigdes 1993 som distriktskyrka för Hammerö-Hålabäck och rymmer ett sammanhållet komplex med kyrkorum, samlingssal och lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, vilket är typiskt för kyrkoanläggningar från 1900-talets andra hälft.

Kyrkobyggnadens arkitektoniska utformning utgörs av två sammanbyggda s k Onsalavillor i vars sammanfogade mittparti kyrksalen ligger. Fasad...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).