Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, KLOSTRET 1 M.FL. VADSTENA KLOSTER MED NUNNEKLOSTRET, MUNKKLOSTRET OCH KLOSTERTRÄDGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910805/004.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VADSTENA KLOSTER MED NUNNEKLOSTRET, MUNKKLOSTRET OCH KLOSTERTRÄDGÅRDEN (inakt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kloster

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Hälso-, sjuk- och socialvård - Krigsmanshus

Offentlig förvaltning - Sjukhus - Mentalsjukhus

Religionsutövning - Kloster

Utbildning och vetenskap - Museum

ÖRTAGÅRDEN 1

MUNKTRÄDGÅRDEN 2

MUNKTRÄDGÅRDEN 1

KLOSTRET 1

9/15/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Klosterkyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med det forna kungapalatset och hela det muromgärdade klosterområdet en helt unik miljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Området ingår även som en väsentlig del i den för kulturmiljövården riksintressanta miljön i Vadstena.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Vadstena klosterkyrka intar såväl historiskt som arkitektoniskt och antikvariskt en särställning bland landets medeltida kyrkor. Kyrkans murar, med undantag av sakristian, tillkom under medeltiden och utgör med bl a sina...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.