Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GÄRDSMYGEN 6 MÖSSEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

mössebergs kyrka exteriör nö negnr 01-275-36a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖSSEBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÄRDSMYGEN 6

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
MÖSSEBERGS KYRKA med sidoplacerad klocktorn uppfördes 1959-60 av arkitekt Anders Ekman. Kyrkobyggnaden med inredning är utförd i enhetlig och konsekvent 1950-tals funktionalism i tegel som dominerar byggnaden exteriört. Koret fick delvis ny inredning och utsmyckning under 1970-talet. Kyrkans arkitektur typisk för 1950-60-talets småkyrkorörelse där kyrkorummet är beläget i samma byggnad som kyrkans övriga verksamhet. Trots moderna former och material har arkitekten anammat den traditionella indelningen av kyrkorummet.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid förvaltning och användning av kyrkan och kyr...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län