Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, BOLMSÖ 3:1 BOLMSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bolmsökkg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLMSÖ KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOLMSÖ 3:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarteret har kulturhistoriskt värde genom att där finns ett större antal äldre gravvårdar som är lokalhistoriskt
intressanta.
Önskvärt är att en inventering görs över hela kyrkogården där varje sten bedöms kulturhistoriskt,
konstnärligt samt lokalhistoriskt. Särskilt intressanta gravvårdar bör sedan vårdas och bevaras som kulturgravar.
Vid nytillskott är det önskvärt att gravvården anpassas gällande material och form efter befintliga
gravvårdar inom kvarteret eller att äldre gravvårdar återanvänds.

Kvarter B
Gravvårdarna inom kvarteret är blandade till sin form, storlek och ålder. Det gör att kvarteret är relati...

Läs mer i eget fönster

Jenny Svensgård, Smålands museum.