Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sävsjö kn, BOATORP 4:1 HJÄLMSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hjälmserydnyakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLMSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Sävsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BOATORP 4:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarteret har en särställning på kyrkogården genom sina välbevarade
och påkostade gravvårdar. Den kulturhistoriska karaktären i detta
kvarter är speciellt kopplad till gravvårdarnas storlek, deras höjd och
reslighet samt förekomst av titlar. De bevarade cypresshäckarna i
väster minner om efterkrigstraditionen med rygghäckar.

Kvarter B
Den här typen av kvarter med främst vårdar från 1920-talet och
framåt och ett fåtal stenar från allmänna linjen är vanligt förekommande
på kyrkogårdar. Det kulturhistoriska värdet ligger fråmst i
stenar med titlar och orts- eller gårdsnamn, samt de vårdar som är
resta över person...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.