Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, ARNÖN 12:175 HÖLICKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Hölicks kapell exteriör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖLICKS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

ARNÖN 12:175

7/8/05 Karaktäristik och bedömning

Hölicks kapell ligger väl synligt både från havet och landsidan på Hornslandets sydspets. Marken är stenig med låga buskar och enstaka högre träd. Kapellet som uppfördes kring 1930 är det näst yngsta i den långa rad av kapell som finns och har funnits i Hudiksvalls skärgård. Hölicks kapell, som i allt väsentligt behållit sin ursprungliga gestaltning såväl till exteriör som interiör, har medvetet erhållit en form som bygger vidare på de äldre traditionerna i trakten. Kapellet uppvisar således många av de drag som är typiska för skärgårdskapellen, exempelvis huvförsedd klockstapel vid västgaveln, sparbössa vid ingången, tre järnspiror...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg