Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eda kn, JÄRNSKOGS KYRKA 1:1 JÄRNSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 242:32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRNSKOGS KYRKA (akt.)
Värmland
Eda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

JÄRNSKOGS KYRKA 1:1

1/21/03 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Järnskogs kyrka och kyrkogård är representativa för kyrkobyggandet för den expansiva tiden vid 1700-talets början. 1850-talets tornöverbyggnad och påbyggnad av långhuset under 1880-talet ger byggnaden ett nyklassicistiskt uttryck. Interiört präglas kyrkorummet till stor del av altaruppsats och predikstol från 1700-talets första del samt de två restaureringarna på 1930- och 40-talen vilka båda syftade till att skapa ett kyrkorum i samklang med de fasta inventarierna från 1700-talet. Av 1880-talets nyklassicistiska ideal märks också snickerier i form av till exempel trappor och räcken i vape...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder och Lena Magnusson från Värmlands Museum, Lars Bergström från Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström från Länsstyrelsen i Värmland, Thomas Engel från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Inge Bredin från Karlstads stift.