Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, FÄRINGTOFTA 12:1 FÄRINGTOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1649-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄRINGTOFTA KYRKA (akt.), FÄRINGTOFTA KYRKA (JOSEPHINA KYRKA) (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÄRINGTOFTA 12:1

11/21/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Färingtofta kyrkoanläggning
Färingtofta by ligger vackert på en höjd omgiven av hagmarker. Byn är ovanlig då den har kvar en äldre bystruktur som visar hur byar kunde se ut före skiftet där gårdarna ligger kvar längs med en slingrande bygata. Byn är en av de bäst bevarade kyrkbyarna i Skånes skogsbygd och har därmed stort kulturhistoriskt värde.
Kyrkan ligger tätt intill byns hus men har åt väster milsvid utsikt över landskapet. Kyrkogården omgärdning av kallmurad gråstensmur och gjutjärnsgrind är betydelsefull. Kyrkogårdens äldsta delar har ett flertal tätt stående höga gravstenar från 1800-tal...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Färingtofta kyrka,
Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA (rapportförfattare, inventering och foto)
Karl Johan Kember (granskning),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-06-10 Färdigställd rapport: 2016-11-21