Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, EKEBERG 1:7 LILLKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ekeberg 4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILLKYRKA KYRKA (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBERG 1:7

7/27/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kyrkan ligger i en socken inom Käglans skogsområde och gränsar i norr till Ödeby, i öster till Götlunda, i väster till Glanshammar och i söder till sjön Hjälmaren med herrgårdarna Ekeberg och Götarsvik. Kyrkan ligger i en svag sydsluttning. I miljön kring kyrkan finns klockargården, nu församlingshem, sockenmagasin samt ett tidigare kyrkstall.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur i norr, söder och öster. I väster på den lägre placerade utvidgningen avgränsas kyrkogården av en planterad häck. Den äldre stenmuren finns kvar väster om kyrkan och avgränsar mot utvidgningen i väster. En äldre ...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Örebro läns museum
Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum
Texterna har remitterats till Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen i Örebro län