Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, SUNDBY 6:4 SUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-390.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDBY KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SUNDBY 6:4

5/28/07 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Sundby socken ligger i Rekarnebygden som räknas till ett av de tidigast kristnade områdena i Mellansverige. Socknen ingår i ett område som är utpekat som en riksintressant kulturmiljö.

Sundby socken består av öppen slättbygd i söder och småbruten slättbygd mot Mälaren i norr samt några öar i denna. Sundby kyrka ligger på en platå på sydvästsluttningen av Öster-Rekarnes största grusås.

I kyrkans närhet ligger Sundbyholm, vilket 1599 gavs i gåva till riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, Gustav II Adolfs halvbror. Gyllenhielm lät under åren 1639–48 uppföra en stor huvudbyggnad. Gyllenhielm donerade mycket till ...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Kjell Taawo och Eva Wockatz, Sörmlands museum