Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, SUNTAK 17:1 SUNTAKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/308:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNTAKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNTAK 17:1

4/13/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Suntaks nya kyrka ligger på en ås ovanför kyrkbyn. I miljön ingår hembygdsgård, den medeltida ödekyrkan, herrgård, f.d. skola och station. Intilliggande järnåldersgravfält ger platsen kontinuitet sedan förhistorisk tid.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den symmetriska kyrkogården omges av stödmur med smidesgrind och en trädrad. Ett litet antal gravar har stenram. En grusgång omger kyrkan.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den nyromanska kyrkan är uppförd 1902 efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Den vita fasaden artikuleras av rundbågsfriser, rundbågsfönster med ursprungliga järnbågar och portal med sandstens...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum