Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, SÖNE 13:1 SÖNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Söne kyrkogård, anl. negnr 03-148-03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖNE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖNE 13:1

1/19/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Söne kyrka har ett framträdande läge i Kållands odlingslandskap och i byn nära Vänern.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården, som vid 1900-talets början utvidgades mot öster, inramas av en kallmurad stenmur. I anläggningen ingår smidesgrindar med stenstolpar, smidesgrind, grusgångar samt flera stenkors från 1600- 1700-talet.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkans långhus och kor uppfördes av finhuggna sandstenskvadrar omkring år 1200. Tornet av gråsten byggdes troligen på 1400-talet , vapenhuset 1689 och sakristian 1749. Nya fönster upptogs vid 1800-talets slut och samtidigt fick taket skiffertäckning. Det m...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift