Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, TISSELSKOGS STOM 1:10 TISSELSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3131-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TISSELSKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TISSELSKOGS STOM 1:10

3/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Den medeltida kyrkplatsen är belägen vid odlingsmark och gårdsbebyggelse längs en karaktäristisk höjdrygg i den öppna dalgång som utgör socknens centralområde. Närmast kyrkan finns ett mindre sockencentrum bl a med den gamla skolan.

Den nuvarande träkyrkan på platsen är exteriört utformad i en enkel nygotik, med långhus från 1877 och västtorn från 1720-talet. Interiören är ett resultat av en omfattande renovering och ombyggnad 1977. Karakteristiskt är planlösningen med det framflyttade koret där altaret är placerat i en bred och grund nisch med glaspartier på sidorna. Bakom altarväggen...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift