Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, MUNKEN 38 M.FL. MUNKEN 31-35, 36-38 Ny sökning Tillbaka till sökning

munken.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNKEN 31-35, 36-38 (akt.)
Västra Götaland
Skara

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

MUNKEN 38

MUNKEN 37

MUNKEN 36

MUNKEN 35

MUNKEN 34

MUNKEN 33

MUNKEN 32

MUNKEN 31

4/22/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Då radhusen i kvarteret Munken fram till våra dagar bevarat så mycket av sin ursprungliga karaktär är de utan tvekan de kulturhistoriskt mest intressanta radhusen från denna period i Skara. Värdet stärks av att husen dessutom är utmärkta exempel på bostadshus utformade av den arkitekt som i mycket hög grad påverkade gestaltningen av Skara stad under 1950-talet, i synnerhet området Domprostegården.

Projektgruppen Moderna Monument