Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5 HUBBO KYRKA

Anläggning - foto

Bårhuset/gravkapellet uppfördes 1955 efter ritningar av Viktor Segerstedt. Idag är byggnaden föga utnyttjad. Bakom gravkapellet ses klockstapeln som till sina äldsta delar är åtminstone från 1600-talet, möjligen ännu tidigare. Vid yttre lagningar 1960 och 1976 användes spjälkade spån för att den utseendemässiga förändringen skulle bli så liten som möjligt

 - Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
Information
Bårhuset/gravkapellet uppfördes 1955 efter ritningar av Viktor Segerstedt. Idag är byggnaden föga utnyttjad. Bakom gravkapellet ses klockstapeln som till sina äldsta delar är åtminstone från 1600-talet, möjligen ännu tidigare. Vid yttre lagningar 1960 och 1976 användes spjälkade spån för att den utseendemässiga förändringen skulle bli så liten som möjligt - Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
--
2004
Digitalfotografier Svensk Klimatstyrning
hubbo9.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens