Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1 ÖSTERGARNS FYRPLATS

Anläggning - foto

Östergarnsholm. Gamla fyren, med den provisoriska stenkolsfyren till höger.
Information
Östergarnsholm. Gamla fyren, med den provisoriska stenkolsfyren till höger.
NO
2003-06-13
Tor Sundberg
Östergarnsholm1
Länsstyrelsen Gotlands län
Kontakta informationsägaren