Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ystad kn, RUUTHSBO 20:1 RUUTHSBO GÅRD

Anläggning - foto

Ruuthsbo gård. De Ruuthska och Haffnerska vapensköldarna i aediculan ovanför ingången på slottsbyggnadens östfasad.
Information
Ruuthsbo gård. De Ruuthska och Haffnerska vapensköldarna i aediculan ovanför ingången på slottsbyggnadens östfasad.
O
2011-05-27
Catharina Jensen
Ruutsbo gods 21.JPG
Länsstyrelsen i Skåne län
Creative Commons-licens