Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vänersborg kn, ÄSPERED 3:2 TORPET SOLLIDEN

Anläggning - foto

Torpet Solliden, vy från norr, till vänster ladugårdens hörn, längre bort syns boningshuset.
Information
Torpet Solliden, vy från norr, till vänster ladugårdens hörn, längre bort syns boningshuset.
N
2007-06-28
Sverker Larsson
13488_Torpet_Solliden_SRLN_2007-06-28 001
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren