Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, OLIVEDAL 32:7 SJÖMANNASÄLLSKAPETS HUS

Anläggning - foto

Sjömannasällskapets hus, närmast Sjömansgatan nr 5 "Emil Ekmans minne"  med terass och förträdgård. Till vänster syns hörnet av nr 7 "Emelie Landgrens gåva".
Information
Sjömannasällskapets hus, närmast Sjömansgatan nr 5 "Emil Ekmans minne" med terass och förträdgård. Till vänster syns hörnet av nr 7 "Emelie Landgrens gåva".
SO
2006-10-23
Sverker Larsson
8019_Sjömansgatan_5_SRLN_2007_10_23 038
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren