Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

Anläggning - foto

Södra entrén med grindstugecafét.
Information
Södra entrén med grindstugecafét.
SV
2005-10-17
Lena Rundström
8008_Södra_Grindstugan_SRLN_2007_10_03 009
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren