Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

Anläggning - foto

Palmhuset, fasad mot sydost.
Information
Palmhuset, fasad mot sydost.
SO
2007-10-03
Sverker Larsson
8008_Palmhuset_SRLN_2007_10_03 010
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren