Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

Anläggning - foto

Lagerhuset, vy från rosarium. Bakom lagerhuset syns till höger frömagasinet. Till vänster i bild syns stallets nya tillbyggnad. Bakom detta den gulmålade elevbostaden.
Information
Lagerhuset, vy från rosarium. Bakom lagerhuset syns till höger frömagasinet. Till vänster i bild syns stallets nya tillbyggnad. Bakom detta den gulmålade elevbostaden.
S
2007-10-03
Sverker Larsson
8008_Lagerhuset_SRLN_2007_10_03 012
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren