Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET

Anläggning - foto

Norra entrén med fröhandeln till höger och grindstugan till vänster.
Information
Norra entrén med fröhandeln till höger och grindstugan till vänster.
N
2007-10-03
Sverker Larsson
8008_Trädgårdsföreningen_SRLN_2007_10_03 001
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren