Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, VÄSE KLOCKARGÅRD 2:1 VÄSE KYRKA

Anläggning - foto

Sockenstugan från nordväst.
Information
Sockenstugan från nordväst.
NV
2003-04-22
Lena Magnusson
265.20
Värmlands Museum/Karlstads stift
© Rights reserved