Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BYSKE 2:5 BYSKE KYRKA

Anläggning - foto

Ett stenkast nedanför kyrkstaden, på andra sidan en gles tall-skogsdunge, ligger gamla kyrkogården vackert beläget intilByskeälven. Den anlades 1872, utvidgades mot väster 1925 och lades tillstora delar om (bl.a. grus till gräs) på 1970-talet. I den västra delen med allmänfält finns påtagligt mångträ- och järnkors. I bakgrunden skymtar gravkapellet.
Information
Ett stenkast nedanför kyrkstaden, på andra sidan en gles tall-skogsdunge, ligger gamla kyrkogården vackert beläget intilByskeälven. Den anlades 1872, utvidgades mot väster 1925 och lades tillstora delar om (bl.a. grus till gräs) på 1970-talet. I den västra delen med allmänfält finns påtagligt mångträ- och järnkors. I bakgrunden skymtar gravkapellet.
--
2010
Andreas Grahn
Byskekyrka kyrkogård.jpg
Andreas Grahn/Länsstyrelsen Västerbotten
© Rights reserved