Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, SKERIKESBY 4:10 SKERIKE KYRKA

Anläggning - foto

Framför kyrkans västport finns en svartmålad järngrind från 1931, mellan slätputsade koppartäckta grindstolpar från 1963-64. En bred delvis stenlagd gång leder fram till västporten. Längs kyrkans nord- och sydsidor vidtar grusade gångar.
Information
Framför kyrkans västport finns en svartmålad järngrind från 1931, mellan slätputsade koppartäckta grindstolpar från 1963-64. En bred delvis stenlagd gång leder fram till västporten. Längs kyrkans nord- och sydsidor vidtar grusade gångar.
--
2005
Rolf Hammarskiöld
skerike2.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens