Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, MARUM 2:11 BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA

Anläggning - foto

Kyrkoanläggningen sedd från vägen
Information
Kyrkoanläggningen sedd från vägen
--
2004
Niss Maria Legars
Björkö-Arholma kyrka sedd fr vägen.jpg
Niss Maria Legars, Stockholms läns museum
Creative Commons-licens