Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 1:227 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA

Anläggning - foto

Väster om kyrkan skymtar Gunnern.
Information
Väster om kyrkan skymtar Gunnern.
NO
2003-09-17
Lena Thor
KMV 326.5
Värmlands Museum/Karlstads stift
© Rights reserved