Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, STRÖMSUND 2:21 STRÖMS KYRKA

Anläggning - foto

Ströms nya kyrkogård.

Någon kilometer i nordvästlig riktning längs vattudalen ligger den nya kyrkogården från 1910-talet. Kyrkogården ligger som ett band vid sjön med naturliga trädrader mot strandremsan. Centralt står ett mångkantigt gravkapell, uppfört med vitputsade väggar och koppartak i mitten av 1980-talet. Kapellet har långtgående likheter med kapellbyggnaden i Hammerdal. Kyrkogården har utvidgats två gånger och har olika karaktärer, däribland ett parti skogskyrkogård. De tre byggnadsetapperna är relativt tydliga. Mittdelen med kapellet är öppen och har ett monumentalt anslag, den mindre delen skogskyrkogård uppvisar också monumentalitet och en klockstapel i betong från slutet av 1960-talet. Ett långt enkelt smidesstaket avgränsar kyrkogården mot vägen. 

Bilderna är tagna av Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2004-2005.
Information
Ströms nya kyrkogård. Någon kilometer i nordvästlig riktning längs vattudalen ligger den nya kyrkogården från 1910-talet. Kyrkogården ligger som ett band vid sjön med naturliga trädrader mot strandremsan. Centralt står ett mångkantigt gravkapell, uppfört med vitputsade väggar och koppartak i mitten av 1980-talet. Kapellet har långtgående likheter med kapellbyggnaden i Hammerdal. Kyrkogården har utvidgats två gånger och har olika karaktärer, däribland ett parti skogskyrkogård. De tre byggnadsetapperna är relativt tydliga. Mittdelen med kapellet är öppen och har ett monumentalt anslag, den mindre delen skogskyrkogård uppvisar också monumentalitet och en klockstapel i betong från slutet av 1960-talet. Ett långt enkelt smidesstaket avgränsar kyrkogården mot vägen. Bilderna är tagna av Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2004-2005.
--
2005
Martin Lagergren
Nya kyrkogården 1.JPG
Härnösands stift
Kontakta informationsägaren