Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, RASBO 2:1 RASBO KYRKA

Anläggning - foto

Gamla kyrkogården från nordost. T h södra korsarmen, framför den ses Bernadotte af Wisborgs
familjegrav, längst t h skymtar korets södra vägg.
Information
Gamla kyrkogården från nordost. T h södra korsarmen, framför den ses Bernadotte af Wisborgs familjegrav, längst t h skymtar korets södra vägg.
NO
2007
Anders Franzén
Rasbo kyrka kyrkogård.jpg
Anders Franzén, Byggnadsvård AB
Creative Commons-licens