Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA

Anläggning - foto

Kyrkogårdens äldsta områden på ömse sidor om mittgången, består av grus- och sandgravar inramade av måbärshäckar. Gravytornas hjärtformade krattning saknar motsvarighet i stiftet och möjligen landet, och ger området höga stämningsmässiga värden. På ett flertal av gravarna finns gravvårdar från årtiondena kring 1900 med lokalhistoriska värden. I bildens bakre vänstra del skymtar det nyare området från 1960.
Information
Kyrkogårdens äldsta områden på ömse sidor om mittgången, består av grus- och sandgravar inramade av måbärshäckar. Gravytornas hjärtformade krattning saknar motsvarighet i stiftet och möjligen landet, och ger området höga stämningsmässiga värden. På ett flertal av gravarna finns gravvårdar från årtiondena kring 1900 med lokalhistoriska värden. I bildens bakre vänstra del skymtar det nyare området från 1960.
--
2010
Andreas Grahn
Åmsele kyrka kyrkogård.jpg
Andreas Grahn/Länsstyrelsen Västerbotten
© Rights reserved