Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA

Anläggning - foto

Kyrkogården avgränsas i öster av en stenmur från ca 1900 och i väster av ett vitmålat trästaket. Norr om kyrkan ligger det ljusblåmålade begravningskapellet. Kyrkan är i det närmaste oförändrad sedan 1926 och präglas av klassicismens rena enkelhet.
Information
Kyrkogården avgränsas i öster av en stenmur från ca 1900 och i väster av ett vitmålat trästaket. Norr om kyrkan ligger det ljusblåmålade begravningskapellet. Kyrkan är i det närmaste oförändrad sedan 1926 och präglas av klassicismens rena enkelhet.
--
2010
Andreas Grahn
Åmsele kyrka exteriör.jpg
Andreas Grahn/Länsstyrelsen Västerbotten
© Rights reserved