Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tierp kn, KARLHOLM 1:46 KARLHOLMS KYRKA

Anläggning - foto

Karlholms kyrka från nordväst. Takets form är ursprunglig liksom fönstrens placering och
proportioner. Även takkupan hade samma placering, däremot hade vapenhuset valmat tak
från början.
Information
Karlholms kyrka från nordväst. Takets form är ursprunglig liksom fönstrens placering och proportioner. Även takkupan hade samma placering, däremot hade vapenhuset valmat tak från början.
NV
2007
Karlholms kyrka NV.jpg
Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala
Creative Commons-licens