Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, DÖRBY KYRKA 1:1 DÖRBY KYRKA

Anläggning - foto

Mellan den del som tillkom 1920-talet och den del
som tillkom i slutet av 1950-talet är en gång kantad av
pyramidalmar (KI Dörby kyrkog 143)
Information
Mellan den del som tillkom 1920-talet och den del som tillkom i slutet av 1950-talet är en gång kantad av pyramidalmar (KI Dörby kyrkog 143)
--
2006
Cecilia Ring
dörby3.jpg
Kalmar Läns museum
Creative Commons-licens