Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ovanåker kn, ALFTA PRÄSTBORD 2:1 ALFTA KYRKA

Anläggning - foto

Större delen av gamla kyrkogården indelas i tydliga rader av låga välansade häckar. Notera björkallén som skär genom norra delen av kyrkogården i öst-västlig riktning.
Information
Större delen av gamla kyrkogården indelas i tydliga rader av låga välansade häckar. Notera björkallén som skär genom norra delen av kyrkogården i öst-västlig riktning.
--
2006
Martin Åhrén
Alfta kyrka kyrkogård.jpg
Martin Åhrén, Länsmuseet Gävleborg,
Creative Commons-licens