Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KUNGSLADUGÅRD 46:1 BROSTRÖMSKA STIFTELSEN

 Anläggning - Värdering

Broströmska stiftelsen
3/3/17
Motivering
Byggnaderna är ur ett socialhistoriskt perspektiv mycket representativa tidsdokument för det filantropiskt inriktade bostadsbyggandet som var utmärkande för tiden kring sekelskiftet 1900.
Broströmska stiftelsens hus i Kungsladugård har en hög arkitektonisk klass med omsorgsfullt utformade detaljer vad gäller kvalité, materialval och utförande. Byggnaderna är mycket välbevarade såväl interiört som exteriört. Samlingssalen är arkitektoniskt unik i sitt utförande och är ett monument över redaren Axel Broström som haft mycket stor betydelse för Göteborgs näringsliv.
Byggnaderna i kvarteret är ett viktigt arkitektoniskt inslag i den stadsplan som Albert Lilienberg upprättade för Kungsladugård. Stadsplanen präglas av klassicistiskt utformade byggnader i slutna kvarter och variation i gatutyper och hushöjder.