Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ronneby kn, KALLEBERGA 5:8 EKHOLMS FOTOATELJÉ

 Anläggning - Värdering

Ekholms fotoateljé
11/4/15
Motivering
Ekholms fotoatelje är en, i sitt slag, unik anläggning med ursprungligt utseende, inredning
och inventarier. Byggnaden är typisk för hur små fotoateljéer såg ut på mindre orter
under 1900-talets första hälft, men få av dessa finns bevarade i sitt ursprungliga
skick. Ateljen representerar en hundraårig epok av fotografin och visar inte enbart på
Oscar Ekholms tid som fotograf och dennes fotografiska gärning, utan berättar även om
de kvinnliga fotografer som varit hans lärare och inspirationskällor.
Ateljéns interiör med bevarade inventarier har ett mycket stort upplevelsevärde och
präglas av ett långvarigt och kontinuerligt brukande. Mindre detaljer som elinstallationer
är omistliga. Anläggningen är byggd och gestaltad för det ändamål som det alltid haft och har inte i någon större utsträckning förändrats under årens lopp. Sammantaget förmedlas
en helhetsbild av den verksamhet som bedrivits i ateljén under hela den tid den
brukats.
Det finns för närvarande 87 byggnadsminnen i Blekinge län. 57 av dessa ligger i Karlskrona
kommun och hör i huvudsak till det militära arvet. I Ronneby kommun finns endast
sex byggnadsminnen, som dock visar viktiga och representativa delar av kommunens
historia. Sett till hela landets byggnadsminnen är byggnadskategorin fotoateljéer
endast representerad i två andra fall, i Torsås i Kalmar län och i Burträsk i Västerbottens
län, varav ateljén i Torsås är en mindre fristående byggnad liknande Ekholms fotoateljé.
Sammantaget har Ekholms fotoateljé ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och
uppfyller därmed kriterierna för att förklaras som byggnadsminne.