Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 70:1 FESKEKÖRKA

 Anläggning - Värdering

Feskekörka
10/10/13
Motivering
Feskekörka är ritad av Victor von Gegerfelt, arkitekten som ritat flera av Göteborgs kända karaktärs byggnader. Byggnadens konstruktion är tidstypisk för 1800-talets slut med influenser från de fornnordiska stavkyrkorna och nygotiken som arkitektoniskt samspelar i konstruktion och form. Feskekörka används fortfarande för sin ursprungliga funktion som fiskhall.
Som fiskhall har den fått ett säreget arkitektoniskt uttryck som saknar motsvarighet. Feskekörka är unik i sin utformning och är en av Göteborgs främsta "ikonbyggnader". Byggnadens fria och exponerade läge invid kajen utgör ett viktigt inslag i stadsbilden.
Länsstyrelsen bedömer att Feskekörka är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde. Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen.