Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BURTRÄSKS-GAMMELBYN 102:5 BOSTADSHUS MED FOTOATELJÉ

 Anläggning - Värdering

Bostadshus med fotoateljé
12/20/12
Motivering
Fotoateljén på andra våningen i det aktuella bostadshuset hör till landets ytterst få bevarade fotografiska dagsljusateljéer och är den enda kvarvarande i länet.
Ateljén är ett mycket sällsynt exempel på en arbetslokal för en under första delen av 1900-talet kvinnligt dominerad yrkesgrupp.
Ateljén utgör med sin stora rumsvolym och sitt stora fönsterparti mot nordväst, en mycket särpräglad och tydligt utformad arbetslokal från början av 1900-talet.
Byggnaden har i sin kombination av bostadshus och dagsljusateljé samt genom Hulda Jonssons väl dokumenterade verksamhet ett stort personhistoriskt- och byggnadshistoriskt värde.
Avgränsningen av skyddsområdet kring bostadshuset med fotoateljén motiveras av att byggnaden och särskilt fasaden med ateljéfönstret bör förbli synligt från angränsande kvarter. Tomten bör därför inte ytterligare bebyggas.