Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LADAN 1

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Blå = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Enskede Gårds gamla skola i kvarteret Ladan 1 uppfördes under 1800-talet. Bostadsdelen byggdes som bostad för befallningsmannen vid Enskede Gård redan år 1815 medan skolsalen troligtvis tillkom på 1860-talet. Skolsalen stämmer väl överens med de typritningar för folkskolebyggnader som spreds under denna tid. Axel Odelberg som drev mönsterjordbruk vid Enskede Gård värnade om arbetarnas förhållanden och ordnade en skola för gårdens barn. Skolan var i bruk ett trettiotal år. Skolbyggnaden är en viktig del av stadsdelens sociala uppbyggnad och har både ett lokalt- och samhällshistoriskt värde, vid sidan av de stora arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värdena.