Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VÄXTHUSET 2

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Växthuset 2 uppfördes 1944-47 av Stockholms stads fastighetskontor som pensionärsbostäder med butiker, samlingslokal och matsal, och har ett stort samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde. Byggnaderna i den stora anläggningen har en tidstypisk utformning med en stram och återhållen arkitektur. Fastighetens kulturhistoriska värde förstärks genom bevarade ursprungliga detaljer såsom fönster, entrépartier med gjutna trappor, smidesräcken, dörrar och skärmtak, franska balkonger med smidesräcken mm.