Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ENSKEDE BY 1 M.FL.

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Blå = Fastighet/fastigheter vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Enskede Gård är en välbevarad herrgårdsanläggning som fick sin nuvarande gestaltning under 1800-talet. Huvudbyggnaden uppfördes 1805 och ritades av murmästare G M Kolmodin. Öster om huvudbyggnaden ligger Magasinsgården från 1830-talet. Den gråstensmurade ladugården uppfördes på 1860-talet och trädgårdsstugan stammar troligen från 1700-talet. Inom anläggningen finns rester av en engelsk park som anlades på 1840-talet. Under 1800-talet ägdes gården av godsägare Axel Odelberg d.y. Hans långa ägotid präglades av en livlig byggnadsverksamhet och stora odlingsföretag, som gjorde gården till en av de bäst skötta och mest inkomstbringande i landet. Gården blev en mönstergård som det talades om även ute i Europa.

Enskede Gård har stort upplevelsevärde och är en representativ anläggning från den tid då jordbruket utvecklades med växelbruk. De bevarade husen berättar på ett pedagogiskt sätt om stadsdelens tidigare historia och anläggningen har samhällshistoriska, socialhistoriska och agrarhistoriska värden. Magasinsgården har också ett synnerligen stort byggnadshistoriskt värde med i huvudsak bevarad arkitektur och sin speciellt konstruerade torkanordning.