Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BOSTADSLOTTERIET 7

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Äppelvikens klassiska trädgårdsstad började byggas ut på 1910- och 1920-talet. Byggandet tog fart när den nya Tranebergsbron 1914 stod färdig och spårvägen drogs fram till Äppelviken. Området innehåller många individuellt utformade trävillorna i olika arkitekturstilar. Husen, trädgårdarna och de slingrande gatorna är anpassade till den kuperade terrängen och tillsammans bildar de en miljö med stora upplevelsevärden.

Bostadslotteriet 7 uppfördes 1917 och har arkitektoniska värden. Den tidstypiska villan bevarar sin ursprungliga arkitektur. Byggnaden har också ett socialhistoriskt värde genom att fastigheten ursprungligen lottades ut genom kommittén för Hyresgästföreningens bostadslotteri.